title
Timmitud tootmise rakendamine ABB Komplektalajaamade tehases
Implementation of Lean production in ABB Compact Secondary Substations factory
author
Kuuskmäe, Gert
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit