title
Läbivtestide testimisvahendi valik veebirakenduse näitel
Choosing an end-to-end testing tool for a web application
author
Pae, Teele
defence date
language