title
Ameerika Ühendriikide üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted ja nende ühildamise võimalikkus rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega
Generally Accepted Accounting Principles in the United States and the Possibility of Convergence with International Financial Reporting Standards
author
Niinepuu, Elisabeth
supervisor
defence date
language