title
Arvjuhtimisega tööpingi kinnitusrakistuse projekteerimine toote perekonnale
Design of clamping system for product family in CNC Machine
author
Akimalieva, Zhanara
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal