title
Artis multifunktsionaalse hoone arhitektuurne põhiprojekt
Artis Principal Architectural Design of a Multifunctional Building
author
Koppel, Viktoria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.