title
Heliisolatsiooninõuete täitmine kergkonstruktsioonidest eluhoonetes
Complying with sound isolation requirements in lightweigh residential buildings
author
Sepp, Kaarel
keywords
eluhooned
õhumüra
löögimüra
sound isolation
lightweight structure
impact sound
airborne sound
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network