title
Narva keskosa revitaliseerimine: kultuurifunktsioonide ja avalike ruumide võrgustik kui loova linna arengufaktor
Revitalising central part of Narva: network of cultural functions and public spaces as a development factor in a creative city
defence date
language