title
Võimalused CRM mudeli rakendamiseks raamatupidamisettevõtte kliendihaldusprotsessides
Options for Implementing a CRM Model in the Customer Management Processes of an Accounting Company
author
Ulm, Kristi
keywords
kliendisuhete haldus
finantsarvestuse infosüsteem
raamatupidamise teenus
raamatupidamisspetsiifiline CRM
accounting informations system
accounting-specific CRM
supervisor
defence date
language