title
Tootmise allhanke analüüsi täiustamine kogukulupõhiseks juhtimiseks ABB AS Elektrimasinate tehase näitel
Improving Production Subcontracting Analysis with Total Cost perspective in ABB LTD Electrical Machines Factory
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information