title
Kohalike omavalitsuste võimekus võtta kasutusele Eesti riiklik juturobot "Bürokratt"
The Ability of Local Governments to Adopt the Estonian National Chatbot"Bürokratt"
author
Viru, Ralf-Stiven
defence date
language