title
Influence of fire retardant treatment on the fire resistance and mechanical properties of hemp fibre reinforced PLA composite
Tuletõkkeaine mõju kanepikiuga armeeritud PLA komposiidi tulekindlusele ja mehaanilistele omadustele
author
Lajevardi, Seyed Alireza
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2023