title
Faktilise juhi vastutus äriühingu maksuvõla eest
The liability of the de facto director for the company´s tax arrears
author
Talpsepp, Siret
keywords
faktiline ühingujuht
äriühingu maksuvõlg
tahtlus
de facto director
tax arrears
intent
supervisor
Juul, Taavi
defence date
language