title
Elektroonilise kanban-süsteemi rakendamine ABB AS madalpinge ajamite ja taastuvenergia tehase näitel
E-kanban System Implementation on the example of ABB Ltd Drives and Renewables Factory
author
Aasumäe, Jette
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information