title
Tööandja bränding kui võimalus ja väljakutse Eesti ettevõtetele püsiva konkurentsieelise saavutamiseks
Employer branding as an opportunity and a challenge for Estonian companies to acquire sustainable competitive advantage
author
Uudmäe, Merilyn
defence date
language