title
Tallinna ringtee Luige - Saku lõigu ehitamise variantide võrdlus
Comparison of the construction options of the  Luige - Saku section of the Tallinn bypass road
author
Kukk, Sander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal