title
Sotsiaalmeedia kaapimine küberturvalisuse eesmärkidel: andmekogumine avalikest allikatest Twitteri näitel
Social Media Scraping for Cybersecurity: Performing Open-Source Intelligence with Twitter
author
Juhasoo-Lawrence, Aili
supervisor
Kurvits, Siim
defence date
language
department / college