title
AS Magnetic MRO transpordikorralduse protsesside digitaalse keskkonna mudel
Digital Model of Transport Management Process in Magnetic MRO Ltd
author
Kink, Kristel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal