title
Lucca restorani enesekontrolliplaani ajakohastamine
Modernization of the self control plan for Lucca restaurant
author
Lukk, Helen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Õigused piiratud, sisaldab ettevõtte konfidentsiaalset infot
This thesis is confidential