title
Pudelite täitmise tootmisliini planeerimine ja analüüs 3D simulatsiooni abil
Layout planning and analysis of a bottle filling production line using a 3D simulation
author
Agu, Innocent Chibuike
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal