title
Integreeritud kasutajaliidese disaini väljatöötamine spektrofluoromeetri jaoks
Integrated user interface design development for spectrofluorometer
author
Goloulin, Oleksii
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal