title
Eesti majandusarvestusalase kutseharidussüsteemi vastavus tööandjate vajadustele
Estonian Accounting Vocational Education’s Compliance with Employers Needs
author
Veetamm, Triin
defence date
language