title
Two-photon Spectroscopy as a New Quantitative Protonation Probe
Kahefotoonne neeldumisspektroskoopia kui uus kvantitatiivne protoneerimise sond
author
Rammo, Matt
keywords
two-photon absorption
two-photon spectroscopy
protonation
fluorescent probes
kahefotoonne neeldumisspektroskoopia
protoneerimine
fluorestsentssond
serial number
21/2023
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
Stark, Charles William
defence date
27.06.2023
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f9c53f09-f44d-431c-9c3d-5858e514a3a4
ISBN 978-9949-83-988-9 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA