title
Gaasiküttel töötava soojuselektrijaama termiline integreerimine
Thermal integration of gas-fired thermal power station
author
Stepanov, Natalja
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus