title
Membraantehnoloogia ja aktiivmuda protsess: võrdlusuuring Hiina asulareovee puhastamise näitel
Membrane bioreactors and activated sludge process: a comparative study based on municipal wastewater treatment in China
author
Chang, Yongchang
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information