pealkiri
Membraantehnoloogia ja aktiivmuda protsess: võrdlusuuring Hiina asulareovee puhastamise näitel
Membrane bioreactors and activated sludge process: a comparative study based on municipal wastewater treatment in China
autor
Chang, Yongchang
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information