title
Jõukuse ebavõrdsus ja seda mõjutavad tegurid Itaalia näitel
Wealth inequality and factors affecting it using the Italian example
author
Robas, Priit
keywords
jõukuse ebavõrdsus
HFCS küsitlus
wealth inequality
HFCS survey
supervisor
defence date
language