title
Teedeala kutsesüsteemi analüüs ning arenguvõimalused
Analysis of and development opportunities for road area occupational qualifications system
author
Jõesaar, Argo
keywords
kutsetase
occupational qualification levels
occupational qualification standard
supervisor
defence date
language