title
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama rajamisega kaasnevad riskid kaevanduse allmaa ja pealmaa objektidele
Risks associated with the construction of solar power plant: case study of mine Estonia
keywords
aheraine ladustamine
päikeseelektrijaama alustarind
rikastamisjääkide taaskasutus
storage of mining waste
substructure of the solar power plant
recovery of mining waste
supervisor
defence date
language