pealkiri
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama rajamisega kaasnevad riskid kaevanduse allmaa ja pealmaa objektidele
Risks associated with the construction of solar power plant: case study of mine Estonia
märksõnad
aheraine ladustamine
päikeseelektrijaama alustarind
rikastamisjääkide taaskasutus
storage of mining waste
substructure of the solar power plant
recovery of mining waste
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel