pealkiri
Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama rajamisega kaasnevad riskid kaevanduse allmaa ja pealmaa objektidele
Risks associated with the construction of solar power plant: case study of mine Estonia
autor
Uibo, Brigitta
märksõnad
aheraine ladustamine
päikeseelektrijaama alustarind
rikastamisjääkide taaskasutus
storage of mining waste
substructure of the solar power plant
recovery of mining waste
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel