title
Raudtee reisijateveo kvaliteedi hindamine Saue-Tallinn lõigu näitel
Passenger rail service quality evaluation on Saue - Tallinn section example
author
Šatrova, Alina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Ess, Juri
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information