title
Jätkusuutliku moe ostukavatsus üliõpilaste seas Eestis
Sustainable Fashion Purchasing Intent Among University Students in Estonia
author
Fatima, Yumna
keywords
Eesti üliõpilased
Estonian university students
purchase intent
defence date
language