title
Veealuste seire- ja mõõtetehnoloogiate kasutamine keskkonna ja turvalisuse monitoorimisel: analüüs hüpoteetilise veealuse andmekeskuse näitel Läänemeres
Underwater surveillance and monitoring technologies for enhanced security and environmental management: an analysis of a hypothetical underwater data centre in the Baltic Sea
supervisor
Bauk, Sanja
defence date
language