title
Tootmise tõhustamine läbi digitaliseerimise väikese tootmisettevõtte näitel
Improving production efficiency through digitalization on the example of a small manufacturing
author
Videvik, Ave
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.05.2028
department / college