title
Keskmise töötasu arvutamise vajadus palgaarvestuses lähtudes erinevatest olukordadest
Payroll average remuneration calculation requirements in different situations
author
Maksimova, Marie-Annette
keywords
palgaarvestus
keskmise töötasu arvutamine
defence date
language