title
Töötajate rotatsiooni mõju tootmistöötaja tööga rahulolule, tootmise produktiivsusele ning tööjõu voolavusele tootmisettevõtetes
The impact of job rotation on employee job satisfaction, production productivity and workforce turnover in manufacturing industries
author
Reinsalu, Hele
defence date
language