title
Tööstushoone kandekonstruktsioonide arvutused
Calculations of bearing structures of industrial building
author
Amintšikov, Artjom
keywords
karkass-tööstushoonete
metallferm
koormuste kogumine
omakaalu koormused
teraspost
carcass-industrial buildings
metal beam
Load collection
self-weight loads
steel post
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal