title
Demokeskuse virtuaalmudeli väljatöötamine eksperimentaalseks otstarbeks
Virtual model development of demo center for experimental purpose
author
Basel, Nilam
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal