title
Inimelu väärtus eluvastaste süütegude karistamisel kriminaalkoodeksi ja karistusseadustiku järgi
Worth of human life in the context of prosecuting crimes against life, comparison between Criminal Codex nad Penal Law
keywords
inimelu väärtus
eluvastased süüteod
kriminaalkoodeks
worth of human life
penalties
crimes against life
Penal Law
Criminal Codex
defence date
language