title
IT teenuste halduse parendamine telekommunikatsiooni ettevõtte rakendusteenuste osakonna näitel
IT service management improvement by example of application services department of a telecommunications company
author
Siim, Raul
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access