title
Ettevõtte väärtuse hindamine
Company Valuation
author
Riisman, Dagmar
keywords
diskonteeritud rahavood
Gordoni mudel
kaheetapiline dividendide kasv
discounted cash flow
Gordon growth model
two-stage dividend growth
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.01.2019
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 07.01.2019. Available at academic unit, please contact staff for more information