pealkiri
Ettevõtte väärtuse hindamine
Company Valuation
autor
Riisman, Dagmar
märksõnad
diskonteeritud rahavood
Gordoni mudel
kaheetapiline dividendide kasv
discounted cash flow
Gordon growth model
two-stage dividend growth
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.01.2019
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 07.01.2019. Available at academic unit, please contact staff for more information