title
Noorte valikud tööturul ja seda mõjutavad tegurid võrdluses teiste generatsioonidega
Choices in the labour market: comparative study of differences in influential factors between generations
author
Antsaar, Liisbet
supervisor
defence date
language