title
Väikeste sateliitide poltliidete käitumine ja tugevusparameetrid
Behaviour and Strength Parameters of Bolted Joints in Small Satellites
author
Tammila, James En Wei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information