title
Ehitusinfo modelleerimise rakendamine ehitiste elutsükli erinevates etappides TTÜ Tartu Kolledžis õpetatavate tarkvarade toel
Implementation of building information modeling in different phases of buildings’ life cycle based on the software taught in TUT Tartu College
author
Lustmets, Kristjan
keywords
ehitise elutsükkel
TTÜ Tartu Kolledž
tarkvara integratsioon
jätkusuutlik kavandamine
ehitussektori efektiivsus
TUT Tartu College
sustainable design
construction industry efficiency
supervisor
defence date
language