title
Ettevõtte ühiskondliku vastutuse hetkeolukord ning arenguperspektiivid pakendiettevõtja näitel
Company Current Situation and Development Perspectives of Corporate Social Responsibility (On the Example of Packaging Company)
keywords
ettevõtte ühiskondliku vastutuse areng,
pakendiettevõtted
defence date
language