title
Eesti firmade ehitusteenuste eksport Rootsi turule - hetkeolukorra analüüs
The export of construction services to the Swedish market by Estonian firms - analysis of the current situation
author
Mirka, Marti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information