title
Brändi mõju tarbija ostueelistusele Nike näitel
The impact of the brand on consumer buying preferences on the example of Nike
author
Nõukas, Silver
keywords
brändiväärtus ja - lojaalsus
Nike
brand equity and – loyalty
factors influencing the buying behavior
sports shoes
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö