title
APL Nordic Network Logistiku kui jagatud teenusepakkuja strateegiline hindamine
Strategic assessment of APL Nordic Logistics Network as a shared service provider
author
Amor, Rainer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access