title
IT teenuste halduse parendamine ja teenuste kataloogi loomine Tallinna Linnakantseleis
Improving IT Service Management and Implementing IT Service Catalogue in Tallinn City Office
author
Väli, Gert
supervisor
defence date
language