title
Ühistranspordi teenindustase Eesti maakonnaliinide näitel
Public transport service level standards based on regional lines in Estonia
author
Brandt, Allan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information